Årets gang 2014

Så er der igen gået et år og vores lille hyggelige interessegruppe lever i bedste velgående..Det er jo stadig ikke det helt store markedsføring- og pr-budget vi har. Så med det i tankerne er det faktisk en helt fint udlejning vi igen har haft i det forgangne år. Vores “kunder” har været VinterbaderklubbenIstølt Frederikshavn og de lokale kirker. Det tyder på at de alle også her i det nye år skal bruge kostumer, så vi har jo vores berettigelse.
Så alt i alt har vi fået 8.500 kr i indtægt på dette. Det har så til gengæld af og til krævet hektisk aktivitet ved symaskinerne. Det er nok på sin plads her, at udtrykke en stor tak til de der har båret det store læs med at lave og vedligeholde kostumer og tilbehør, samt arbejdet med at pakke, udlevere, modtage og vaske tøjet igen.

Vi er stadig tilsluttet Forenings-El og da i jo bruger en masse elektricitet i løbet af året, støtter Energi Nord os med ca 500 kr.

Udgifterne løber op i lidt over 4.000 kr. Det er for størstedelen udgifter i forbindelse med julebowling og teatertur. Så man kan sige, at vores penge går til sjov og spas. Desuden er der små 1.000 kr til husleje og hjemmeside. Ja – og så er der den irriterende udgift til bankens gebyrer på  250 kr.

Men frisk mod. Der er alligevel et pænt overskud på lidt over 4.000 kr. Herligt.

Som nævnt havde vi en teatertur sidste sommer til Fyrkatspillet, hvor 14 af vores medlemmer deltog.Fin oplevelse med spil og vikingetaffel i langhuset. Man kommer helt til at savne vores eget vikingetaffel, som jeg synes var lidt mere realistisk, når man ser bort fra den kendsgerning, at det foregik i et partytelt. Og i november var 15 medlemmer til bowling med en herlig julebuffet bagefter.
Til disse arrangementer er det sådant, at hver især betaler et symbolsk beløb, mens resten betales af gruppens kasse. Så man kan sige, at det gælder om at deltage for at få noget ud af medlemskabet. Meld dig til næste gang der annonceres et arrangement. Du må også meget gerne komme med forslag til andre aktiviteter vi kan lave eller deltage i. Så tager vi det op, og vurderer om det er noget der passer til vores medlemskare.

I løbet af året har der været mange onsdags mødeaftener. Så selv om vi lever stille, så er der pænt stor aktivitet i vores lille interessegruppe.

Men det er jo også ved at være på tide, at betale kontingent for 2015 (17 har allerede gjort det). Så hvis i vil være så venlige.
50 kr pr snude – kan indbetales på 1551-5651980. Det kan selvfølgelig også klares med kontanter til et medlemsmøde. Der er også plads til nye interesserede.

Så jeg håber i alle er med igen. Og, som nævnt, hvis i har forslag til aktiviteter i det kommende år, er de meget velkomne.

Og hermed et forsinket GODT NYTÅR TIL JER ALLE.

Årets gang 2013

Interessegruppen er nu inde i en stabil rutine med fin interesse for vores aktiviteter.

Vi har i 2013 været 16 medlemmer i interessegruppen.

Sy- og kostumegruppen er stadig den mest aktive del, som mødes hver anden onsdag (undtaget i sommerperioden) for at reparere kostumer og lave nye til udlejning. Samt ikke mindst en masse snak og hygge.

Der er stadig en pæn udlejning. Der har været udlejning til Vinterbaderklubben Isbjørnen, Aalborg kulturskole, som også købte en del kostumer og rigtig mange til Istølt-Frederikshavn, som brugte dem til en stor event i Skagen, hvor de red på islænderheste fra Skagen Centrum og ud på Grenen og tilbage igen. Efter hvad jeg har set i pressen, var det et virkeligt flot syn. Der er god chance for at de vender tilbage til vinter.

I november 2013 havde vi vores traditionelle bowling turnering på Seaport Bowling Center, med 15 deltagere. Der havde vi som vanlig en drabelig dyst om præmierne og så fyldte vi ellers maven med alskens gode julelækkerier.

I begyndelsen af juni måned 2013, var der 10 medlemmer på udflugt til Fyrkatspillet “Enhjørningen”, hvor vores egen Lars Drejer var med i en af rollerne. Efter sigende en rigtig god tur med vikingetaffel i langhuset efter forestillingen.

I juni måned fik vi udbetalt vores tilskud for Forenings-El. Det blev til 485 kr, hvilket er mindre end året før. KAN I SÅ FÅ TÆNDT ALLE KONTAKTERNE I HUSET – LAD TV OG PC KØRE DØGNET RUNDT .

MAN kan stadig tilmelde dig på vores hjemmeside. Du får den billigste strøm og Vennerne får 2 øre pr kwt du bruger.

Det tegner også til at 2014 kommer til at blive lige så aktivt og hyggeligt som tidligere.

Derfor tør jeg også rolig nævne, at det er ved at være på tide at betale årets kontingent. Vores økonomi, med en formue på 13.000 kr, viser, at vi roligt kan bibeholde det utroligt lave kontingent på 50 kr pr person i år.
Det aller nemmeste vil være hvis i indbetaler det via netbank til gruppens konto i Danske Bank Reg.nr: 1551 Kontonr.: 5651980.
Alternativt kan kontingentet betales kontant til Anita ved næstkommende møde i Galstersgade.
Jeg håber i stadig holder i og fortsat vil være med i Lindholm Højes Venner.
Jeg har forsøgt at råbe de tidligere medlemmer og deltagere i Vikingespillet op på facebook, men det gav ligesom ikke nogen respons. Men det er måske ikke noget at sige til, hvis det var selve optræden på scenen der var det interessante.

MEN! Hvis DU vil være med, så er du så hjertelig velkommen

Årets gang 2012

Vores første år som interessegruppe er nu slut.

Det har været et ret stille år. Ikke fordi, tror jeg, at der fra starten har været forventning om, at det ville blive lige så hektisk, som i Vikingespillets dage. Det ville da heller ikke været ønskeligt.

Men – Der er trods alt sket nogle få ting i gruppen.

Den tidligere så travle og effektive kostumegruppe, har haft nogle enkelte mødeaftener, hvor der er blevet ryddet op og kasseret, og også påbegyndt nogle nye kostumer til udlejning.
I den forbindelse, har der da også været lidt gang i udlejningen. Der har været udlejning til Vikingeklubben Isbjørnen, Vadum kirke og til et par private arrangementer. Og det er jo herligt.
Der er i år allerede gang i udlejningen igen.

I november 2011 havde vi vores traditionelle bowling turnering på Seaport Bowling Center, med 10 deltagere. Det var ikke så mange, men vi der var der, havde en herlig kamp om præmierne og så spiste vi os en fyldt bug til bagefter i alskens gode julelækkerier.

I begyndelsen af juni måned 2012, var der udflugt til Fyrkatspillet “Vølvens hævn”, hvor vores egen Lars Drejer var med i en af rollerne. Dette tilbud var der 8 medlemmer der havde taget imod, og efter hvad jeg hører, så havde de en rigtig god tur og oplevelse. Det er godt, at der er nogen der har succes, når vi nu ikke selv kan holde et Vikingespil kørende.

Også i juni måned fik vi udbetalt vores tilskud for Forenings-El. Det blev til 650 kr og det synes jeg jo er helt fint. (Jeg har fået besked fra EnergiNord, at det ikke bliver så meget i år. Om det så er fordi nogle har meldt fra, eller at vi bare ikke bruger så meget strøm her i disse sparetider. Det får vi ikke noget at vide om). Men du kan stadig tilmelde dig på vores hjemmeside. Du får den billigste strøm og Vennerne får 2 øre pr kwt du bruger.

Jeg nævnte i begyndelsen, at der havde være lidt stille, men når jeg nu ser på det, så er der da sket en hel del alligevel.
På trods af det håber jeg da, at vi får lidt mere gang i aktiviteterne her i 2013.

Derfor tør jeg også rolig nævne, at det er ved at være på tide at betale årets kontingent. Vores økonomi viser, at vi roligt kan bibeholde det utroligt lave kontingent på 50 kr pr person i år.
Det aller nemmeste vil være hvis i indbetaler det via netbank til gruppens konto i Danske Bank Reg.nr: 1551 Kontonr.: 5651980.
Alternativt kan kontingentet betales kontant til Anita ved næstkommende møde i Galstersgade.
Jeg håber i stadig holder i og fortsat vil være med i Lindholm Højes Venner.
Så vil jeg forsøge om der er flere af de tidligere medlemmer og deltagere i Vikingespillet der også vil være med i vores lille gruppe.