Alle indlæg af admin

Årets gang 2017

2017 er forbi med næsten sommertemperaturer, så nu er det spændende om vi får vinter inden foråret bryder ud.

Der er i 2017 kommet 2.400 kr ind i kontingent. Noget mere end sidste år men der var jo stor enighed om at hæve kontingentet fra 50 til 100 kr.

I årets løb har vi kun haft en eneste kunde i vores ”udlejningsforretning”, nemlig Vinterbaderklubben. Vi har således kun haft en udlejningsindtægt på omkring 2.000 kr, Der har kun været udgifter til kostumer på godt 300 kr, så det giver da stadig lidt overskud.

Så skal der lyde en stor tak til Sommerspillet i Hjørring, som har foræret os en hel del stofruller og endda med mulighed for at få mere.

Med dette stof, som ikke lige er egnet til vikingetøj, er kostumedamerne begyndt at lave andre tiders kostumer. Det bliver spændende at se hvad der kommer ud af dette.

Så skal vi nok til at gøre noget ved det, med hensyn til at reklamere og gøre mere opmærksom på at vi udlejer kostumer. Så kan det være, at vi kan få gang i udlejningen igen.

Godt arbejde de laver de kostumedamer.

 

Årets udgifter er på ca. 8.000 kr. For disse penge har medlemmerne, som har deltaget flittigt, fået hele 3 arrangementer, som er den primære udgiftspost. Lidt mere om det nedenunder. Ud over dette er der brugt 1.700 kr til husleje, møder og hjemmeside …………….. og 350 kr til bankgebyrer..

Interessegruppen måtte derfor acceptere et underskud på 4.200 kr.  – ØV. Som nævnt ovenfor skal vi til at være mere udfarende for at økonomien kan blive bedre. Som det køre nu kan vi klare os 2 år mere før vi går fallit.

I begyndelsen af juni var vi til Fyrkatspillet, hvor 16 af vores medlemmer deltog til skuespil spil og vikingetaffel i langhuset udenfor Hobro.

Lidt senere i juni måned var vi 13 medlemmer der var i Hjørring for at se “Atlantis”. Et rigtigt flot spil. Bagefter var vi henne hos Lisbet og Per og få “alt godt fra havet”. Det var mums. Rigtig stor tak til dem for dette flotte arrangement.

Ultimo november var vi 12 medlemmer til bowling med den traditionelle julebuffet bagefter. Vi havde en fin aften selv om referenten ikke vandt. Maden var go’.

—–oOo—–

Men det er jo også ved at være på tide, at betale kontingent for 2017 (5 har allerede gjort det). Så hvis i vil være så venlige.
100 kr pr snude – kan indbetales på 
1551-5651980. Det kan selvfølgelig også klares med kontanter til et medlemsmøde ELLER MobilePay til 21401120 (skriv lige “viking” på betalingen).

Der er også plads til nye interesserede.

Så jeg håber i alle er med igen. Og, hvis i har forslag til aktiviteter i det kommende år, er de meget velkomne.

Og hermed  GODT NYTÅR 2018 TIL JER ALLE.

Årets gang 2016

2016 er forbi og vi går glade ind i det nye.

Vi har åbenbart mistet vores storkunde Istølt Frederikshavn. da der ikke kom en bestilling derfra i november. Det havde jo en markant indflydelse på vores økonomi. Vores  “kunder” var derfor kun Vinterbaderklubben og  en enkelt privat der skulle bruge 4 kostumer.

Vores udlejningsindkomst er således gået lidt ned til 2.000 kr, men med udgifter på godt 2.200 kr til materialer.

Vores kostumedamer og lædermager har således ikke haft helt så meget at lave, specielt ikke da der ikke var den store ordre i november. Alligevel skal de have stor tak for arbejdet med kostumer og tilbehør.

Årets udgifterne er på ca. 6.500 kr. For disse penge har medlemmerne, som har deltaget flittigt, fået hele 3 arrangementer, som er den primære udgiftspost. Lidt mere om det nedenunder. Ud over dette er der brugt 1.400 kr til husleje, møder og hjemmeside …………….. og 300 kr til bankgebyrer..

Interessegruppen måtte derfor acceptere et underskud på hele 5,680 kr.  – ØV. Vi må i det nye år se om vi ikke kan få flere kunder, så vi kan få balance i regnskabet.

I begyndelsen af juni var vi til Fyrkatspillet, hvor 12 af vores medlemmer deltog. Fin oplevelse med spil og vikingetaffel i langhuset.

Lidt senere i juni måned var vi 7 medlemmer der var i Hjørring for at se “The sound of music”. Et rigtigt flot spil. Bagefter var vi henne hos Lisbet og Per og få “alt godt fra havet”. Det var mums. Rigtig stor tak til dem for dette flotte arrangement.

Første december var vi 18 medlemmer til bowling med en herlig julebuffet bagefter. Desværre var 6 af de 18 deltagere på skadelisten eller anden grund ikke i stand til at  deltage i bowlingen. Men vi havde en fin aften alligevel og anstrengelserne med at skovle den gode julemad ned var der ingen problemer med. (Det skal lige nævnes at Flemming vandt).

Til disse arrangementer er det sådant, at hver især betaler et symbolsk beløb, mens resten betales af gruppens kasse. Så man kan sige, at det gælder om at deltage for at få noget ud af medlemskabet. Meld dig til næste gang der annonceres et arrangement. Du må også meget gerne komme med forslag til andre aktiviteter vi kan lave eller deltage i. Så tager vi det op, og vurderer om det er noget der passer til vores medlemskare.

I løbet af året har der været mange onsdags mødeaftener. Så selv om vi lever stille, så er der pænt stor aktivitet i vores lille interessegruppe.

Men det er jo også ved at være på tide, at betale kontingent for 2017 (5 har allerede gjort det). På et møde var der stor enighed om, at hæve kontingentet. Så hvis i vil være så venlige.
100 kr pr snude – kan indbetales på 1551-5651980. Det kan selvfølgelig også klares med kontanter til et medlemsmøde.

Der er også plads til nye interesserede.

Så jeg håber i alle er med igen. Og, som nævnt, hvis i har forslag til aktiviteter i det kommende år, er de meget velkomne.

Og hermed  GODT NYTÅR 2017 TIL JER ALLE.

Bowling og julemad 2016

Søndag den 11. december 2016 der skal bowles og spises på Seaport Bowling Center
Pris: Medlemmer – 100 kr.
          Gæster – 200 kr.
Der kan indbetales på konto nr. 1551-5651980 inden den 25. november 2016 eller til Anita på sy dagene.
Vi mødes kl. 17.45 og bowler først så vi kan blive rigtig sulten.
Husk nu at komme hvis i tilmelder jer.
Hilsen Anita

Fyrkattur

Så skal vi igen til Fyrkat ved Hobro for at se vikingespil.

I år hedder det “HARALD” og vi har fået billetter til årets absolut sidste forestilling, 11. juni.

Prisen er 160 kr pr deltager.

Vi kører fra Galstersgade kl 17.45.

Svar til Anita allersenest den 17. maj om du vil deltage

Årets gang 2015

Igen et år er lagt til vor allesammens alder og vores lille interessegruppe lever også i bedste velgående.
I det forgangne år har vores  “kunder” været Vinterbaderklubben, og  Istølt Frederikshavn.  De lokale kirker har ikke haft brug for munkekutter i år, så derfor er vores udlejningsindkomst gået lidt ned.
I alt blev det til 7.000 kr i indtægt på dette.

For at få denne indtægt har vi været nødt til at bruge godt 1.900 kr på stof, skind og diverse tilbehør.

Igen har vores kostumedamer og lædermager haft nok at gøre. Stor tak til de der har båret det store læs med at lave og vedligeholde kostumer og tilbehør, samt arbejdet med at pakke, udlevere, modtage og vaske tøjet igen.

Vedrørende Forenings-El har Energi Nord støttet os med lidt over 400 kr. Desværre har vi så fået den sørgelige meddelelse fra Energi Nord, at nu vil de ikke støtte os mere. Grunden er, at vi simpelthen havde for få tilslutninger. For at vi kunne fortsætte skulle vi have haft mindst 20 tilslutninger og da vi kun havde 7 valgte de at afslutte aftalen.

Årets udgifterne er lidt over 6.000 kr. Det er, som sædvanligt,  for størstedelen udgifter i forbindelse med julebowling og teatertur. Så man kan sige, at vores penge går til sjov og spas. Desuden er der små 1.000 kr til husleje, møder og hjemmeside. Ja – og så er der den irriterende udgift til bankens gebyrer på  375 kr.

Endvidere har vi investeret i en ny symaskine til 1.800 kr.

Alligevel har det været muligt at lave et meget lille overskud på 360 kr. Ikke meget, men stadigt på plus.

Som nævnt havde vi en teatertur sidste sommer til Fyrkatspillet, hvor 12 af vores medlemmer deltog. Fin oplevelse med spil og vikingetaffel i langhuset. Personligt synes jeg ikke det var helt på samme niveau som tidligere, men det kan selvfølgelig være, at andre har en anden opfattelse.

Og i november var 11 medlemmer til bowling med en herlig julebuffet bagefter. Desværre var 6 af de 11 deltagere på skadelisten eller anden grund ikke i stand til at  deltage i bowlingen. Men vi havde en fin aften alligevel og anstrengelserne med at skovle den gode julemad ned var der ingen problemer med.

Til disse arrangementer er det sådant, at hver især betaler et symbolsk beløb, mens resten betales af gruppens kasse. Så man kan sige, at det gælder om at deltage for at få noget ud af medlemskabet. Meld dig til næste gang der annonceres et arrangement. Du må også meget gerne komme med forslag til andre aktiviteter vi kan lave eller deltage i. Så tager vi det op, og vurderer om det er noget der passer til vores medlemskare.

I løbet af året har der været mange onsdags mødeaftener. Så selv om vi lever stille, så er der pænt stor aktivitet i vores lille interessegruppe.

Men det er jo også ved at være på tide, at betale kontingent for 2016 (4 har allerede gjort det). Så hvis i vil være så venlige.
50 kr pr snude – kan indbetales på 1551-5651980. Det kan selvfølgelig også klares med kontanter til et medlemsmøde. Der er også plads til nye interesserede.

Så jeg håber i alle er med igen. Og, som nævnt, hvis i har forslag til aktiviteter i det kommende år, er de meget velkomne.

Og hermed  GODT NYTÅR TIL JER ALLE.

Bowling og julemad

Søndag den 29. november 2015 der skal bowles og spises.
Pris: for dem der kun spiser – 120 kr.
            og  for både bowling og mad – 150 kr.
Der kan indbetales på konto nr. 1551-5651980 inden den 20. november 2015 eller til Anita på sy dagene.
Vi mødes kl. 16.30 og bowler først så vi kan blive rigtig sulten.
Da der skal gives besked om antal , skal  jeg have svar senest 22. november.
Husk nu at komme hvis i tilmelder jer.
Hilsen Flemming og Anita

Årets gang 2014

Så er der igen gået et år og vores lille hyggelige interessegruppe lever i bedste velgående..Det er jo stadig ikke det helt store markedsføring- og pr-budget vi har. Så med det i tankerne er det faktisk en helt fint udlejning vi igen har haft i det forgangne år. Vores “kunder” har været VinterbaderklubbenIstølt Frederikshavn og de lokale kirker. Det tyder på at de alle også her i det nye år skal bruge kostumer, så vi har jo vores berettigelse.
Så alt i alt har vi fået 8.500 kr i indtægt på dette. Det har så til gengæld af og til krævet hektisk aktivitet ved symaskinerne. Det er nok på sin plads her, at udtrykke en stor tak til de der har båret det store læs med at lave og vedligeholde kostumer og tilbehør, samt arbejdet med at pakke, udlevere, modtage og vaske tøjet igen.

Vi er stadig tilsluttet Forenings-El og da i jo bruger en masse elektricitet i løbet af året, støtter Energi Nord os med ca 500 kr.

Udgifterne løber op i lidt over 4.000 kr. Det er for størstedelen udgifter i forbindelse med julebowling og teatertur. Så man kan sige, at vores penge går til sjov og spas. Desuden er der små 1.000 kr til husleje og hjemmeside. Ja – og så er der den irriterende udgift til bankens gebyrer på  250 kr.

Men frisk mod. Der er alligevel et pænt overskud på lidt over 4.000 kr. Herligt.

Som nævnt havde vi en teatertur sidste sommer til Fyrkatspillet, hvor 14 af vores medlemmer deltog.Fin oplevelse med spil og vikingetaffel i langhuset. Man kommer helt til at savne vores eget vikingetaffel, som jeg synes var lidt mere realistisk, når man ser bort fra den kendsgerning, at det foregik i et partytelt. Og i november var 15 medlemmer til bowling med en herlig julebuffet bagefter.
Til disse arrangementer er det sådant, at hver især betaler et symbolsk beløb, mens resten betales af gruppens kasse. Så man kan sige, at det gælder om at deltage for at få noget ud af medlemskabet. Meld dig til næste gang der annonceres et arrangement. Du må også meget gerne komme med forslag til andre aktiviteter vi kan lave eller deltage i. Så tager vi det op, og vurderer om det er noget der passer til vores medlemskare.

I løbet af året har der været mange onsdags mødeaftener. Så selv om vi lever stille, så er der pænt stor aktivitet i vores lille interessegruppe.

Men det er jo også ved at være på tide, at betale kontingent for 2015 (17 har allerede gjort det). Så hvis i vil være så venlige.
50 kr pr snude – kan indbetales på 1551-5651980. Det kan selvfølgelig også klares med kontanter til et medlemsmøde. Der er også plads til nye interesserede.

Så jeg håber i alle er med igen. Og, som nævnt, hvis i har forslag til aktiviteter i det kommende år, er de meget velkomne.

Og hermed et forsinket GODT NYTÅR TIL JER ALLE.

Årets gang 2013

Interessegruppen er nu inde i en stabil rutine med fin interesse for vores aktiviteter.

Vi har i 2013 været 16 medlemmer i interessegruppen.

Sy- og kostumegruppen er stadig den mest aktive del, som mødes hver anden onsdag (undtaget i sommerperioden) for at reparere kostumer og lave nye til udlejning. Samt ikke mindst en masse snak og hygge.

Der er stadig en pæn udlejning. Der har været udlejning til Vinterbaderklubben Isbjørnen, Aalborg kulturskole, som også købte en del kostumer og rigtig mange til Istølt-Frederikshavn, som brugte dem til en stor event i Skagen, hvor de red på islænderheste fra Skagen Centrum og ud på Grenen og tilbage igen. Efter hvad jeg har set i pressen, var det et virkeligt flot syn. Der er god chance for at de vender tilbage til vinter.

I november 2013 havde vi vores traditionelle bowling turnering på Seaport Bowling Center, med 15 deltagere. Der havde vi som vanlig en drabelig dyst om præmierne og så fyldte vi ellers maven med alskens gode julelækkerier.

I begyndelsen af juni måned 2013, var der 10 medlemmer på udflugt til Fyrkatspillet “Enhjørningen”, hvor vores egen Lars Drejer var med i en af rollerne. Efter sigende en rigtig god tur med vikingetaffel i langhuset efter forestillingen.

I juni måned fik vi udbetalt vores tilskud for Forenings-El. Det blev til 485 kr, hvilket er mindre end året før. KAN I SÅ FÅ TÆNDT ALLE KONTAKTERNE I HUSET – LAD TV OG PC KØRE DØGNET RUNDT .

MAN kan stadig tilmelde dig på vores hjemmeside. Du får den billigste strøm og Vennerne får 2 øre pr kwt du bruger.

Det tegner også til at 2014 kommer til at blive lige så aktivt og hyggeligt som tidligere.

Derfor tør jeg også rolig nævne, at det er ved at være på tide at betale årets kontingent. Vores økonomi, med en formue på 13.000 kr, viser, at vi roligt kan bibeholde det utroligt lave kontingent på 50 kr pr person i år.
Det aller nemmeste vil være hvis i indbetaler det via netbank til gruppens konto i Danske Bank Reg.nr: 1551 Kontonr.: 5651980.
Alternativt kan kontingentet betales kontant til Anita ved næstkommende møde i Galstersgade.
Jeg håber i stadig holder i og fortsat vil være med i Lindholm Højes Venner.
Jeg har forsøgt at råbe de tidligere medlemmer og deltagere i Vikingespillet op på facebook, men det gav ligesom ikke nogen respons. Men det er måske ikke noget at sige til, hvis det var selve optræden på scenen der var det interessante.

MEN! Hvis DU vil være med, så er du så hjertelig velkommen

Årets gang 2012

Vores første år som interessegruppe er nu slut.

Det har været et ret stille år. Ikke fordi, tror jeg, at der fra starten har været forventning om, at det ville blive lige så hektisk, som i Vikingespillets dage. Det ville da heller ikke været ønskeligt.

Men – Der er trods alt sket nogle få ting i gruppen.

Den tidligere så travle og effektive kostumegruppe, har haft nogle enkelte mødeaftener, hvor der er blevet ryddet op og kasseret, og også påbegyndt nogle nye kostumer til udlejning.
I den forbindelse, har der da også været lidt gang i udlejningen. Der har været udlejning til Vikingeklubben Isbjørnen, Vadum kirke og til et par private arrangementer. Og det er jo herligt.
Der er i år allerede gang i udlejningen igen.

I november 2011 havde vi vores traditionelle bowling turnering på Seaport Bowling Center, med 10 deltagere. Det var ikke så mange, men vi der var der, havde en herlig kamp om præmierne og så spiste vi os en fyldt bug til bagefter i alskens gode julelækkerier.

I begyndelsen af juni måned 2012, var der udflugt til Fyrkatspillet “Vølvens hævn”, hvor vores egen Lars Drejer var med i en af rollerne. Dette tilbud var der 8 medlemmer der havde taget imod, og efter hvad jeg hører, så havde de en rigtig god tur og oplevelse. Det er godt, at der er nogen der har succes, når vi nu ikke selv kan holde et Vikingespil kørende.

Også i juni måned fik vi udbetalt vores tilskud for Forenings-El. Det blev til 650 kr og det synes jeg jo er helt fint. (Jeg har fået besked fra EnergiNord, at det ikke bliver så meget i år. Om det så er fordi nogle har meldt fra, eller at vi bare ikke bruger så meget strøm her i disse sparetider. Det får vi ikke noget at vide om). Men du kan stadig tilmelde dig på vores hjemmeside. Du får den billigste strøm og Vennerne får 2 øre pr kwt du bruger.

Jeg nævnte i begyndelsen, at der havde være lidt stille, men når jeg nu ser på det, så er der da sket en hel del alligevel.
På trods af det håber jeg da, at vi får lidt mere gang i aktiviteterne her i 2013.

Derfor tør jeg også rolig nævne, at det er ved at være på tide at betale årets kontingent. Vores økonomi viser, at vi roligt kan bibeholde det utroligt lave kontingent på 50 kr pr person i år.
Det aller nemmeste vil være hvis i indbetaler det via netbank til gruppens konto i Danske Bank Reg.nr: 1551 Kontonr.: 5651980.
Alternativt kan kontingentet betales kontant til Anita ved næstkommende møde i Galstersgade.
Jeg håber i stadig holder i og fortsat vil være med i Lindholm Højes Venner.
Så vil jeg forsøge om der er flere af de tidligere medlemmer og deltagere i Vikingespillet der også vil være med i vores lille gruppe.