LINDHOLM HØJE

GRAVPLADS OG BOPLADS FRA SEN JERNALDER OG VIKINGETID

LindholmHojeGravpladsen på Lindholm Høje er et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. Flere hundrede stensætninger markerer brandgravene. Fra toppen af bakken er der en formidabel udsigt over Limfjorden, der allerede i oldtiden var af stor betydning. Ved de store udgravninger i 1950’erne blev også dele af landsbyen og en nypløjet mark fra vikingetiden udgravet. I slutningen af vikingetiden blev hele området dækket af flyvesand og derfor bevaret til vore dage.
LINDHOLM HØJE MUSEUM

Museet, der er en afdeling af Nordjysk Historiske Museum, viser de arkæologiske fund fra de store udgravninger på stedet. På en utraditionel måde fortælles historien om, hvordan man i jernalder og vikingetid levede og døde på Lindholm Høje. De originale oldsager er udstillet sammen med rekonstruktioner, panoramaer, illustrationer, kort og tekst, så der både er mulighed for en umiddelbar oplevelse og for en saglig fordybelse. Her er en stor mulighed for at lære noget vikingehistorie, enten du er historiker eller blot en der nyder at spille Viking  Her kan man se, hvordan indbyggerne gik klædt, hvordan de dyrkede deres jord, hvordan begravelserne foregik, og hvordan en række af dagligdagens gøremål blev grebet an. Der berettes også om verden uden for Lindholm Høje.

Med omkring 700 grave er Lindholm Høje Nordens største jernalder- og vikingegravplads.

Placeringen på toppen af et bakkedrag, med smuk udsigt vidt omkring, havde allerede i vikingetiden stor praktisk og strategisk betydning.
Ud over gravene har der også været etableret en landsby på Højen, der sammen med Bejsebakken på fjordens sydside har været de første tiltag til etableringen af Aalborg og Nørresundby.
I forbindelse med landsbyen, findes en mark, der blev nypløjet for over 1000 år siden. Hjulspor fører tværs over plovfurerne og man kigger uvilkårligt i deres retning, for om muligt, at se bonden forsvinde over bakkekammen. Måske for at søge ly for sandstormen, der dækkede marken, gravene og landsbyen med et tykt lag sand, der gjorde stedet ubeboelig de næste mange generationer.
Samtidig bevarede sandet stedet næsten uberørt, af de til tider urolige begivenheder, der er gået hen over Lindholm Høje.

Vikingetiden er jo en epoke, der er kendt verden rundt og vikingerne var anerkendt og respekteret som dygtige og driftige handelsfolk og som bekendt også frygtede som ubarmhjertige sørøvere, der erobrede store dele af Europa.

Det er disse historiske omgivelser og verdenskendte begivenheder vi, fra 1993 til 2011, levendegjorde med et årligt vikingespil.
Hvert år fik vi skrevet et nyt spil, der tog udgangspunkt i Lindholm Høje.
Det arr ren fiktion, men ofte med relationer til kendte personer og hændelser i Vikingetiden. Samtidig blev der lagt en hel del humor og relationer til nutiden ind i spillet. Der anvendtes et sprog og en begrebsverden, der gjorde det forståeligt og fængende for børn fra 4-6 års-alderen og op til deres bedsteforældre.
Dermed en attraktion familien samledes om og talte om længe efter.