OM

INTERESSEGRUPPE

På vores ekstraordinære generalforsamling i begyndelsen af februar 2012, viste det sig at det ikke var realistisk, at fortsætte med en forening. Vi var kun 10 deltagere og at danne en forening med så få deltagere med vedtægter, bestyrelse og faste mødetider ville nok være lidt overadministration.

I stedet besluttede vi at lave en interessegruppe, kaldet “LINDHOLM HØJES VIKINGEVENNER”, uden vedtægter og bestyrelse, men med Anita og Flemming til at forestå den minimale administration der måtte være. Bl.a videreførelse af denne hjemmeside som kontaktforum, opkrævning af det symbolske kontingent på 100 kr pr år og regnskab. (Kontingentet går primært til husleje)

Formålet med interessegruppen er at:

  1. samles og lave kostumer, smykker og rekvisitter til udlejning
  2. evt stille op til små performances og optrædender som vi hidtil har deltaget i
  3. samlet tage ud at se andre vikingespil og teaterforestillinger
  4. at lave en årlig bowlingturnering
  5. at følge med i om der er basis for senere at genoptage Vikingespillet på Lindholm Høje
  6. at samles og hygge på anden vis

Det er tilladt for enhver i interessegruppen at foreslå eller tage initiativ til en eller anden form for aktivitet i henhold til vores meget brede formål. (Det skal bl.a. også forstås sådan, at det ikke kan forventes, Anita og Flemming altid er de udfarende kræfter)

I forbindelse med udleje, optræden eller andet, hvor det er nødvendigt, at en fra interessegruppen stiller op for at udføre en afgrænset opgave, vil der blive ydet en godtgørelse, i form af en mindre del af den indtægt der fremkommer ved opgaven.

Vi vil forbliver i det store lokale i Galstersgade 3 (Kostumerummet), mens kontoret bliver nedlagt og omdannet til et lille mødelokale for alle husets foreninger. Der bliver ingen telefon eller e-mail ud over medlemmernes private.

Hvis du er interesseret i at blive medlem af interessegruppen LINDHOLM HØJES VIKINGEVENNER, så kan du indbetale mindst 100 kr på gruppens konto i Danske Bank 1551 – 565 1980